Muséum aquarium de Nancy

Espèces aquatiques Balantiocheilos

Barbus requin
Barbus requin — 
Balantiocheilos melanopterus