Muséum aquarium de Nancy Muséum aquarium de Nancy

Espèces aquatiques Dicentrarchus

Bar
Bar — 
Dicentrarchus labrax