Muséum aquarium de Nancy Muséum aquarium de Nancy

Espèces aquatiques Limanda

Limande
Limande — 
Limanda limanda