Muséum aquarium de Nancy Muséum aquarium de Nancy

Espèces aquatiques Tinca

Tanche
Tanche — 
Tinca tinca