Muséum aquarium de Nancy Muséum aquarium de Nancy

Espèces aquatiques Calloplesiops

Poisson-comète
Poisson-comète — 
Calloplesiops altivelis