Muséum aquarium de Nancy Muséum aquarium de Nancy

Espèces aquatiques Ostréidés

Huître creuse
Huître creuse — 
Crassostrea gigas