Muséum aquarium de Nancy Muséum aquarium de Nancy

Espèces aquatiques Zingel

Apron du Rhône
Apron du Rhône — 
Zingel asper